woensdag 26 november 2008

We interrupt this programme for….terrorist attacks / We onderbreken dit programma voor…terroristische aanslagen.
I was planning to write a day-to-day account of our adventures in India, but this takes some priority. When M. and I were going to look for some breakfast, a disturbing headline in the newspaper caught my eye.
“Terrorists Paint Mumbai Red”, so the Herald said.
I quickly bought a copy, for three rupees, and started to read.
This paper says there are 80 killed and 250 injured, some other places online say there were 78 dead, some 87, some even up to a 100 - but I am guessing it will be something along those lines. As far as I understand, there are still some people being held hostage as I write this. Currently it feels rather surreal.

The rather strange thing is, if we had done things according to plan – we probably still would have been in Mumbai. We were planning to stay for a week, but M. hated it there and we left early. We would have left at the old Victoria station – one of the places that were hit. The Taj hotel, one of the hotels that were targeted, was in the street where our hotel, Harbout View, was. It was literally just a few steps away. We actually passed the Taj on several occasions, when walking to the Gateway of India. We saw most of the places that got hit and attacked.

The paper here does not give information on who these terrorists would exactly be, but online papers tell me it would be the Mujahideen of Deccan.
The weird thing is that, since we’ve been without a TV for a week, we wouldn’t even have known about it if I had not seen that paper. So, to my friends and loved ones reading this blog:

I am all right, though mildly scared. It does seem to be safe in Goa though. I do not know if this will or should change my travel schedule, but I’ll try keeping you posted.

(Nederlands)

Deze blog moest eigenlijk het verhaal vertellen van onze dagdagelijkse avonturen in India, maar deze gebeurtenis heeft enige prioriteit. Toen M. en ik deze morgen onbijt gingen zoeken, zag ik uit mijn ooghoek een krantenkop.
“Terrorists Paint Mumbai Red”, schreef de Herald. Oftewel: “Terroristen Kleuren Mumbai Rood”.
Ik kocht snel mijn eigen krant, voor 3 rupies en begon te lezen.
Deze krant zegt dat het 80 doden waren en 250 gewonden, sommige andere online bronnen spreken over 78 doden, of 87, sommigen gaan zelfs to 100 – maar de waardegrootte is wel duidelijk.
Van wat ik begrijp, zijn er op het moment dat ik dit schrijf nog steeds mensen die gegijzeld worden. Het voelt allemaal een beetje surreeel aan.

Het vreemde eraan is, als we het reisplan gevolg hadden - zaten we waarschijnlijk nog steeds in Mumbai. We wilden er eerst een week blijven, maar M. had er de pest aan en dus zijn we vroeger vertrokken. We zouden vertrekken aan het oude Victoria station – een van de getroffen plekken. Het Taj hotel, een van de doelwitten, was in dezelfde straat als ons hotel, Harbour View. Het was letterlijk maar een paar stappen verder. We zijn het Taj meermaals gepasseerd, toen we naar de Gateway of India wandelden. We hebben de meeste aangevallen plekken gezien.

De krant hier zegt niets over de identiteit van de daders, maar online kranten vertellen me dat het zou gaan om de Moedjahedien van Deccan. Het rare is; we hebben hier geen TV en we zouden niet van de aanslagen hebben geweten als ik de krant niet had gezien. Dus, voor alle vrienden en dierbaren die deze blog lezen:

Ik ben in orde, maar toch een beetje bang. Goa lijkt wel veilig te zijn. Ik weet niet of dit mijn reisplannen zal of zou moeten veranderen. Ik hou jullie op de hoogte.

(Above – a picture I took of the Taj Hotel a few days / Boven: een foto die ik een paar dagen geleden van het Taj Hotel heb genomen.)

Ps: B., I know you are reading this – please try to calm down my family, I know they will be going nuts. I miss you more than ever. I hope to get back to you in one piece, and I will try calling you when you are awake <3.

Geen opmerkingen: